Käyttöliittymä ja käytettävyys osana asiakaskokemusta

Miten käytettävyys- ja käyttökokemussuunnittelulla voimme parantaa sovelluksemme käyttökokemusta?

Lemonsoftin isona teemana 2018 on asiakaskokemus. Visiomme mukaisesti haluamme mahdollistaa asiakkaamme menestymisen ja parhaan käyttökokemuksen sitoutuneen henkilöstömme avulla. Käyttökokemus on käsite, jossa sovelluksen käytettävyys on vahvasti läsnä.

Lemonsoft design

Myöskin aiemmin tänä vuonna suunnittelimme yrityksen sisäisen yhteisen muotoilukielen, joka sai nimekseen kaikessa yksinkertaisuudessaan Lemonsoft Design. Tämän muotoilukielen keskiössä on ihminen käyttäjänä ja inhimillinen käytettävyys. Muotoilukieltä kehitetään jatkuvasti, mutta pääperiaatteet pysyvät samana.

Lemonsoft Design rakentuu kahdesta pääohjeistuksesta: Käytettävyys & käyttökokemus sekä LemonUI. Nämä ohjeistukset määräävät talon sisäisesti, kuinka ja minkälaisilla käyttöliittymäkomponenteilla sovellusta tulee kehittä. Käytettävyys- ja käyttökokemusohjeistus määräävät teorian sille, miten sovelluksen tulee toimia ja LemonUI-käyttöliittymäkomponentit ovat paketti komponentteja, joista sovelluksen käyttöliittymä käytännössä rakennetaan.

Täsmennettäköön tässä vaiheessa, että tällä hetkellä Lemonsoft Design antaa suuntaviivat LemonOnlinelle ja sen toiminnoille.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Olemme myös kehittäneet tuotekehityksen prosessia niin, että voisimme jo ennen sovelluksen toimintojen toteuttamista ottaa kantaa sen käytettävyyteen ja käyttökokemukseen. Yleensä alkutilanteessa sovelluksen toiminnosta keskustellaan tuotepäällikön, toiminnon toteuttavan sovelluskehittäjän sekä allekirjoittaneen, käytettävyys- ja käyttöliittymäarkkitehdin kanssa keskenään. Tämän keskustelun pohjalta tehdään ensimmäinen versio toiminnosta ns. ”Mockupina”. Mockup on mallikuva käyttöliittymästä, joka kertoo miltä se tulee näyttämään ja kuinka se tulee toimimaan. Kun edellä mainitut sidosryhmän henkilöt ovat kaikki tyytyväisiä toiminnon suunnitelmaan, se toteutetaan eli käytännössä koodataan.

Asiakaspalaute kehittää

Kun toiminto on toteutettu ja se on tuotteessa käytettävissä asiakkaillamme, olemme aina valmiit kuulemaan, kuinka onnistuimme.

Itse koen käytettävyys- ja käyttöliittymäarkkitehtina empatian yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksista. On ymmärrettävä miksi asiakas antaa juuri tätä palautetta ja nähtävä mikä ajoi hänet juuri tähän pisteeseen sovelluksen tai sen toiminnon kanssa, jotta sitä voidaan kehittää parhaaseen mahdolliseen suuntaan. On kuitenkin osattava olla kriittinen, koska kehitämme sovellusta yli 17 000 yritykselle.

Sovelluksen laajuus antaa käytettävyys- ja käyttöliittymäsuunnittelulle hyviä haasteita, mutta mikään ei ole koskaan mahdotonta; kaikille löytyy aina ratkaisu ja kaikkea voidaan aina kehittää paremmaksi.

Käytettävyyden ja käyttöliittymän parantaminen on jatkuva prosessi. Prosesseja sekä muotoilukieliä voidaan kehittää aina paremmaksi kuitenkin pitäen asiakaskokemuksen mahdollisimman hyvänä.

Jussi Saarela
UI/UX arkkitehti