Finfonic

Kuulemisen ja kuulonsuojauksen tuotteisiin erikoistuneen FinFonicin toiminnan keskiössä on luotettava tiedonhallinta: ”Keskeiset asiakastapahtumat löytyvät Lemonsoftista heti kun asiakas ottaa yhteyttä.”

Vaasassa toimiva FinFonic Oy toimii kuulotuotteiden alalla erityisesti kotimaisuuden, laadun, luotettavuuden ja vahvan asiakaslähtöisyyden turvin. Tarkkaan valitut tuotteet ovat käyneet läpi pitkän valintaprosessin, jolloin eräänlainen laadullinen esikarsinta on tehty asiakkaan puolesta. ” Haluamme ennen kaikkea ratkaista asiakkaan ongelman. Tämä on toimintamme a ja o. Terveydenhuoltoala on vahvasti osa asiakaskuntaamme ja tuo omat vaatimuksensa tekemiseemme. Jos ei muualta meinaa saada palvelua, asiakas ohjataan usein meille.” Kertoo FinFonicin toimitusjohtaja Heikki Hiippala.

Laatukriteerit antavat omat vaatimuksensa FinFonic Oy:n yhteistyökumppaneille. Lemonsoft on toiminut yrityksen kokonaisvaltaisena toiminnanohjausjärjestelmänä jo lähes kymmenen vuotta. ERP-järjestelmän vaihto tuli aikanaan ajankohtaiseksi ja lähes akuutiksi vanhassa ohjelmassa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Samalla haluttiin ottaa käyttöön ohjelmisto, jossa olisi mukana luotettava asiakkuudenhallintaosio. ”Lemonsoftin puolesta puhui myös edullisuus. Pelkkä CRM:n otto vanhaan ohjelmaan oli aikanaan kalliimpi kuin koko Lemonsoft.”, muistelee talousjohtaja Pekka Hiippala ostopäätöksen taustoja.

Tällä hetkellä FinFonicilla on tuotannon lisenssiä laskematta mukana koko ohjelmisto, jonka yhtenä tärkeimpänä tekijänä on juuri CRM osio. ”Asiakkaamme luottavat siihen, että henkilökuntamme osaa palvella heitä ja löytää heidän taustatietonsa – riippumatta siitä kuka vastaa puhelimeen. CRM on meille keskeinen, päivittäinen työkalu, johon kirjataan tarkasti asiakastapahtumat. ” Hiippala painottaa. ”Etenkin vanhempaa asiakaskuntaa palvellessa on tärkeää, että meillä on historiatieto mahdollisimman hyvin saatavilla.”, korostaa Heikki Hiippala.

”Käytämme Lemonsoftia melko laajasti koko toiminnan ohjaamisessa, vaikka tuotantomme ei ole materiaalien erityisyyden vuoksi järjestelmään kiinteästi integroitu. Tarjouslaskentapohja on usein mukana myös kustannuslaskenta-suunnitelmissa, joita teemme mm. kunnille ja sairaanhoitopiireille. Hyvin harvoin kustannuslaskenta-arviomme ylittyy.”, kertoo talousjohtaja Pekka Hiippala.  Lemonsoftin talouden raportointi tukee keskeisesti Finfonicin toimintaa: ”Vaikka Finfonicin materiaalinhallintaa ei ole käytännöllistä tuoda perinteiseen tuotannonohjausjärjestelmään, Lemonsoftissa saamme hoidettua kuitenkin asian niin, että jäljitettävyys pysyy ja saamme avaintiedon järjestelmään.”

Kymmenvuotisen yhteistyön kanssa niin FinFonic kuin Lemonsoftin yritysohjelmisto ovat ottaneet isoja askeleita eteenpäin. FinFonicin aloittaessa yhteistyön Lemonsoftin kanssa, olivat volyymit merkittävästi pienemmät kuin tänä päivänä. ”Tuolloin meillä oli asiakkaita alle 10 000, nyt n. 40 – 50 000, joista vähintään ¾ aktiivisia.” Seuraavana tavoitteena yrityksellä on verkkokaupan kehittäminen. FinFonic uskoo saavansa projektiin apua Lemonsoftin varastonhallinnasta sekä automaattisista tilausehdotuksista.

”Olemme hyödyntäneet enemmän ja enemmän mahdollisuutta käyttää Lemonia ajasta ja paikasta riippumatta. Meille on keskeistä, että kaikki tieto on tallessa yhdessä järjestelmässä, riippumatta siitä missä kukin henkilö milloinkin on. On tärkeää, että kaikki toimii ja, että kaikki tietävät saman tiedon.”, Pekka Hiippala kiteyttää.

 

Lemonsoft mukana FinFonic Oy:n arjessa: 

+ Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmä kokonaisvaltaisesti FinFonic Oy:n käytössä jo vuodesta 2008

+ Luotettava CRM päivittäisessä käytössä asiakastapahtumien tallentamiseen

+ Lemonsoftin tarjouslaskentapohja mukana FinFonic Oy:n kunnille ja sairaanhoitopiireille tehtävissä kustannuslaskenta-suunnitelmissa

+ Kaikki tieto saatavilla yhdestä järjestelmästä ajasta ja paikasta huolimatta

 

 


FinFonic Oy lyhyesti:         

  • Vuonna 1976 perustettu yritys
  • Toimii Vaasassa
  • Valikoimassa laadukkaat kuulemisen ja kuulonsuojauksen tuotteet sekä FinFonicin käsityönä valmistetut yksilölliset tuotteet
  • Palveluina erilaiset mittaus – ja konsultaatiopalvelut sekä kuulokojehuolto