Palveluksessanne – Lemonsoft

Meillä Lemonsoftilla on kolme arvoa, joiden haluamme näkyvän niin kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kuin organisaatiomme sisälläkin jokapäiväisessä toiminnassamme. Haluamme, että arvomme edesauttavat vahvojen ja pitkäaikaisten asiakaskumppanuuksien synnyttämisessä. Nämä arvot ovat tuloksellinen, edelläkävijä ja arvostava.

Tuloksellinen. Tuloksellisuus luo pohjan kaikelle tekemiselle. Eikä pelkästään omalle tekemisellemme, vaan ennen kaikkea näemme, että hyvällä yhteistyöllä ja edistyksellisten ratkaisujen ja kehittyvän järjestelmän mukanaan tuomilla hyödyillä Lemonsoft mahdollistaa omalta osaltaan kaikille teille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tuloksentekokyvyn omassa liiketoiminnassaan.

Edelläkävijä. Edelläkävijyys on meille energianlähde ja toimintaamme ohjaava tekijä. Haluamme olla yrityksenä johtamassa kehitystä ja omalta osaltamme tuomassa markkinoille edistyksellisiä ratkaisuja. Ketteryytemme ja mukautumiskykymme ansiosta pystymme vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja nopeasti muuttuvien toimintaympäristöjen asettamiin haasteisiin.

Arvostava. Jo ensi hetkestä lähtien, kun yhteinen taival Lemonsoftin ja asiakasyrityksen välillä alkaa, tähdätään pitkäkestoiseen ja molempia osapuolia palkitsevaan yhteistyöhön – asiakaskumppanuuteen. Tahtotilamme on, että molemmat osapuolet tuovat toisillensa synergiaetuja ja lopputuotoksena syntyy entistä paremmin asiakaskumppaneitamme palveleva Lemonsoft. Osoitamme arvostustamme myös siten, että olemme panostaneet osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiin kaikkiin asiakaskohtaamispisteisiimme ja kehitämme henkilöstöämme myös koko ajan siinä missä ohjelmistommekin kehittyy.

Koska tiedämme, että toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön kouluttaminen sen käyttöön on yleensä kohtalainen ponnistus yritykselle, on tärkeää, että käyttöönottoon liittyvät palvelut tukevat tätä hanketta. Oikeanlaisella projektimallilla, ammattitaitoisella koulutuksella ja luonnollisesti käytönaikaisella tukipalvelulla yritys saa järjestelmäinvestoinnilleen täyden hyödyn. Hyvillä koulutus- ja tukipalveluilla nopeutetaan investoinnin takaisinmaksua merkittävästi ja usein löydetään omista prosesseistakin kehityskohteita, joita voidaan järjestelmän tehokkaalla käytöllä oikaista.

Teitä, hyvät asiakkaamme, palvelee tänä päivänä jo 15 asiantuntevaa Servicedeskiläistä yhdessä kahdenkymmenen muun asiakaskohtaamisen ammattilaisen voimin, joihin lukeutuu niin organisoinnin huippuasiantuntijat eli projektipäälliköt, osaavat sovelluskonsultit kuin asiakasta kuuntelevat asiakkuus- ja myyntipäälliköt. Luonnollisesti kaiken perustan mahdollistaa rautaisen kova ja ammattitaitoinen tuotekehitys-joukkomme, joka tänä päivänä liki 30-päisenä joukkona muodostaa isoimman palvelu-ja kehitysrykmentin talossamme.

Arvostuksemme perusta on se, että haluamme kuulla äänenne entistä paremmin ja haluamme olla entistä monipuolisemmin tavoitettavissa ja läsnä arjessanne. Pääsiäisen kynnyksellä otimme käyttöön LemonOnlinen puolella toimivan Chat-tukipalvelun, jotta saatte entistä nopeammin kiperiinkin kysymyksiinne avun. Chat-palvelu on toiminnassa 9-16 välisenä aikana arkisin.

Olemme myös kuluvana vuonna uudistaneet mm. palautteiden keruu-tapojamme tukipyyntöjemme osalta ja kehitystyö tulee jatkumaan läpi vuoden. Viimeisimpänä uudistuksena Lemonin 4-henkinen Laatutiimi on perustettu ja tuo asiakaspalvelun erikoisjoukko tulee olemaan entistä aktiivisemmin asiakkaisiimme yhteydessä – etenkin niissä pulmallisimmissa tilanteissa. Joten älkää siis hämmästykö mikäli teillekin soitetaan! Kaikki hymy- ja mutru-naamapalautteet luetaan, käsitellään ja prosessoidaan, jotta voimme entistä paremmin saada mahdolliset pullonkaulat ja organisaatiomme ongelmakohdat näkyviksi ja kehitystyön alle.

Toivomme, että näiden jo tehtyjen sekä tulossa olevien muutosten avulla saamme teiltä entistä enemmän arvokasta palautetta ja hedelmällisiä kehitysideoita toimintamme muovaamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi entisestään. Luonnollisesti toivomme, että hymynaamoja näemme jatkossa siis entistä enemmän.

Ideologiamme ja arvojemme mukaisesti, me Lemonsoftilla kehitämme sekä Lemonsoft-ohjelmistoa että palvelujamme ja toimintamallejamme teiltä saatujen palautteiden perusteella. Sen vuoksi äänenne ratkaisee. Nyt ja tulevaisuudessa. Palveluksessanne – Lemonsoft.